Reviquant

Soluduğumuz hava yediğimiz rafine yiyecekler sürekli temel madde denen bağ dokumuzda birikiyor. Doğduğumuz günden itibaren hatta yenidoğan bebeklerin kordon kanında 150 yi aşkın toksin tespit edildiğini düşünürsek anne karnından itibaren Toksin birikimi başlıyor ve zaman içinde bağ dokumuz kirleniyor.

Bedene bir bütün olarak bakıldığında gerekli ihtiyaçlar kişiye özgün olarak belirlenip eksiklikler yine kişiye özgün olarak yerine konmalıdır. Bunun için teknoloji ve bilim sayesinde geliştirilmiş çok pratik tanı yöntemleri mevcuttur. Reviquant bunlardan biridir. Reviquant sistemi kuantum fiziğini temel alan önemli bir teşhis ve tedavi sistemidir.

Reviquant Kalp hızı değişkenliği( HRV ) Kalp vuruşlarının zaman aralıklarının analizidir. Reviqant çok hassas bir HRV cihazıdır. Omurga sistemi üzerinden bedene manyetik dalga boyları gönderilir. Nabız üzerinde oluşturduğu minimal değişiklikler ölçülerek sonuca gidilir. Bu sayede kısa zamanda vücut hakkında bilgi sahibi olunur, Hasarlı bölgeler tespit edilir, bedenin dengesini etkileyen olumlu ve olumsuz faktörler belirlenir, bedende yer alan toksik yüklenme bağ dokusunun durumu besin entöleransı ve organların biyolojik durumu tespit edilir, kişinin biyolojik yaşı belirlenir hastaya uygulanacak tedavi ve verilecek ilaçlar kişiye özgü belirlenir.
Reviguant sayesinde bedenin işlevsel foksiyonu hakkında kısa zaman bilgi sahibi oluruz. Geniş bir teşhis uygulama yelpazesi için kullanılan geleceğin tıbbıdır. Bu sayede hastalıkları önceden tespit etmek ve kronikleşmeden önlemek mümkündür.

Yani Reviquant dijital bir çek up cihazıdır.
ReviQuant ile hedef nedir?
1. Vejetatif sinir sistemi üzerinde biyolojik analiz yoluyla tanı koyan
2. Bedenin homeostazisini olumlu ve olumsuz etkileyen faktörleri tespit eden
3. Bedende yer alan toksik yüklenme, besin entoleransı ve organlarının biyolojik durumlarını gösteren,
4. Kişinin yaşıtlarıyla kıyaslanarak biyolojik durumunu tespit eden
5. Hastanın fayda göreceği tedavi seçeneklerini tespit eden
6. Kişiye yapılan tedaviyi takip eden
7. Hastaya vereceğiniz ilaçların gerekliliğini kişiye özgü olarak belirler.
Özelikle Almanya’da ve Avrupa’da çok yaygın kullanılan bir cihazdır.

Sohbete başla
Size nasıl yardımcı olabiliriz?